SašaPere UNIVERSAL 5,6 L tekutý prací prostriedok 2+1 ZADARMO

Tekutý prací prostriedok na farebnú i bielu bielizeň porovnateľný so všetkými značkovými prostriedkami odstraňuje škvrny už pri prvom praní. Umožňuje tiež presné dávkovanie pracieho prostriedku pomocou uzáveru.

Akcia !!!

3 x 5,6 litrov = 16,8 litrov

  • 18.90 €
  • 22.68 €Popis

Tekutý prací prostriedok SašaPere Universal na farebnú i bielu bielizeň porovnateľný so všetkými značkovými prostriedkami odstraňuje škvrny už pri prvom praní. Umožňuje tiež presné dávkovanie pracieho prostriedku pomocou uzáveru.

Bezpečnostné varovanie: Tekutý prací prostriedok spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Pri požití: Ak sa necítite dobre, volajte toxikologické informačné stredisko / lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Obsah: 3 x 5,6 Litrov